Patent Law Office

Dr. Ernst-Peter Heilein

  • Intellectual Property
  • Gewerblicher Rechtsschutz
  • Propriété Intellectuelle

Foto: © Dr. Hanne Nuss

Foto: © Dr. Hanne Nuss

Foto: © Dr. Hanne Nuss

Memberships of Dr. Hanne Nuss

Logo: VPP VPP
German Association of Intellectual Property Experts (Frankfurt)
Logo: GDCh GDCh
German Chemical Society - Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V.
(Frankfurt/Main)